кцгdIsтдп


  بيبه ر و شويت و رازيانه و سير و كه له رم , وه ك پيداويستييه كي ته ندروستي

  شاطر
  عمر خالید عسمان
  عمر خالید عسمان
  Admin

  Hejmara Nûçeyan : 329
  Join date : 24/10/2009
  Age : 27
  Welat : iraq

  بيبه ر و شويت و رازيانه و سير و كه له رم , وه ك پيداويستييه كي ته ندروستي

  مُساهمة  عمر خالید عسمان في السبت يونيو 05, 2010 7:07 pm

  به ناوي خوا .

  ..........( بيبه ر)............
  * خواردني بيبه ر بۆ شه له ل باشه . ده ماري ميێشك به هيێز ده كات ،بيبه ري هاراو
  بيكه يته ناو دداني كلۆر ئيێشه كه ي ناهيێ ليێ ، خواردني ... ره نگي ئينسان جوان ده كات . خواردني بيبه ري تون چه وري زياده له له شي مروف لاده بات . بيبه ر فيتامين(A,B,C) ي تيدايه .
  * لابه ري به لغه مه و ئيشتيهاش ئه كاته وه .
  * چاره سه ري خه ستبوونه وه ي خوێن ئه كات و چاره سه رێكي باشيشه بۆ نه خۆشي گه ري .
  * لابه ري باو بژي ناوسكه و بۆ كه مكردنه وه ي ئازاري دليش به كه لكه ، هه لهيێنه
  وه ي ترشه لۆكي گه ده ش چاره سه ر ئه كا.
  * بۆ چاره سه ري ئه وانه ي دووپشك پيێي وه داون ، له كاكتيێكدا ده ستيان به پزيشك ناگات ، باشتره كولاوي بيبه ري (كولاندني ئاو
  و بيبه ري) به رده وام ده رخواردي كه سه ﮊه هراوي بووه كه بده ن تا واي لێدێت
  چه ندين جار ده رشيته وه (له
  كۆندا باوه ر وابوو ئه گه ر يه كيێكي مارانگاز ده نكه بيبه رێكي بدرێتيێ و بيجوێت هه ستي به تيژي بيبه ره كه نه كرد ، ئه وه نيشانه ي ئه وه يه ﮊاره كه كاري تێكردووه و چاره سه ركردني ئاسان ني نيه ، به لام
  ئه گه ر تيژي بيبه ره كه هه ست پيێكرد ئه وه ئه توانرێت ئه و كه سه چاره سه ر بكرێت و مه ترسي گياني ني يه .

  ...........( شويت )............
  شويت بۆ ناو دۆ و توراخ و ياپراخ و گۆشتي شفته و نۆكاو و گه لێ شتي تر به سووده و تامي خۆش ده كات ، خواردني شويت به هيێز ده كات ئاره زووي خواردن به هيێز ده كات و پال پيێوه نه ري هه موو ﮊه هرێكه له گه ده دا ، بۆ گورچيله و ميزه لدان زۆر باشه ، به ردي گورچيله و ميزه لدان وورد ده كات ، هه روه ها بۆ هه ناسه توندي و جگه ر و كولنج باشه .

  ...........( رازيانه )...........
  خواردني رازيانه چاو ره ش ئه كات . خواردني ئه م گيايه شيري ئافره ت زياد ده كات ، ئاوي پالاوته ي گه لاكاني بۆ ريه كاني سينه و گورچيله و ميزه لدان پاك ده كاته وه ، تۆوي رازيانه بكوته و له گه ل هه نگوين تيێكه لي بكه بۆ ﮊانه ك و غازاتي ناو سك سوود به خشه و خواردني ره گي تازه ي رازيانه بۆ ئه و كه سانه باشه كه ميزه چركه يانه . خواردني تۆوه كه ي بۆ
  كۆخه ره شه باشه .

  ............( سير).............
  خواردني سير ميێشك به هيێز ده كات ، ده مار خاو ده كاته وه سه ره تان رائه گرێت و نا هيێليت ته شه نه بكات ، بينايي چاو رۆشن ده كاته وه ، كاروباري گورچيله رێك و پيێك ئه كات ، خواردني سير سينه نه رم ده كات و هه ناسه ئاسوده
  ده كات ده نگي مرۆف زولال ده كات ، ﮊانه سه ر چاك ده كات ، ئافره تي سك پر بيخوات ساواكه ي به ساغ و سه لامه تي ده بيێت دوور له
  نه خۆشي ، هه روه ها خواردني سير بۆ كۆخه و هه لامه ت و گيراني سنگ و قورگك زۆر به سووده ، موي سه ر به ره شي رائه گرێ و نايه ليێ سپي ببيێت ، له بيرمان نه چيێت خواردني سير ئه ندازه ي هه يه ،
  ﮊه ميێك له چوار ده نك تيێپه ر نه كات ، چونكه زۆر
  خواردني له سه ريه ك كرميێك له ناو گه ده دا دروست ده كات ، به لام ئه م شيێوه يه كه باسمان كرد ﮊه مي چوار ده نك نيوه رۆ و
  ئيێواره تيكه ل به ماست و خه يار و كه ره وز بكرێت ، ئه وه باشترين زه لاته و باشترين ده رمانه بۆ له ش ، سير بكرێته ناو هه ر چيێشتيێكي شله وه تامي خۆش ئه كات ، ﮊه هر و خراپي تيادا ناهيليێ ، (سير گرنگترين ده رمانه بۆ له ناو بردن و ده رناني مشه خۆره كاني ناو ريخۆله ....وه ك كرم به هه موو جۆره كانيه وه ....بۆ ئه و مندالانه ي كه كرميان هه يه پيوێيسته يه ك دانه سير بكرێته ناو شۆرباوه وه و بيدرێتێ، به لام بۆ ئه و كه سه گه ورانه ي
  كه به ده ست كرمي ريخوله ..هاوارده كه ن پيويسته(٥٢) دانه بكولينرێت..و كولينراوه كه ده كرێته په رداخيێك ئاو
  يان شيره وه و پاشان ده درێت به و نه خۆشه ي كه كرمي هه يه .
  سير بۆ چاره سه ركردني كرێشي سه ر :
  چوار سه لكه سير پاك ده كرێت و جوان ده كوترێت ، پاش كوتين ده كرێته ناو شوشه يه ك ئيسپرتۆ بۆ ماوه ي (٥١_٠١) رۆﮊ له به ر
  هه تاو داده نرێت بێ ئه وه ي هه وا ليێي بدات واته ده بێ شوشه كه قه پات و هه وا
  بر بيت پاش(٥١) رۆﮊ كه گيراوه كه له پيستي سه ر ده درێت و دواي(٠١)خوله ك ده شۆردرێت .
  خواردني سير بۆ كولنج و غازات و جومگه كان سوود به خشه ، هه روه ها بۆ هه وكردني گورچيله به تايبه تي له كاتي دروست بووني به ردي گورچيله به سووده .
  سير بۆ چاره سه ركردني ﮊه هره كان به تايبه تي له كاتي
  پيوه داني مار و دووپشك دا بخورێت سوودێكي باشي هه يه دﮊي ئه و ﮊه هره .

  سووده كاني سير:
  * نه خۆشي سه ره تان ناهيێليت .
  * فشاري خوێن راده گرێ و مرۆف تووشي خوێن مه يين
  نابيت .
  * كرمي سك ده كوﮊێت .
  * به ردي گورچيله ده توێنيته
  وه .
  * بۆ نه خۆشييه كاني ره بو و نه خۆشي دل زۆر باشه .
  * بۆ ئيلتيهاباتي گه ده زۆر باشه .
  * زۆر به سووده بۆ ناو ده م.
  * زۆر باشه له سه ر برين دابنرێت .
  * هيێزي به رگري له ش زياد ده كات .


  ..........(كه له رم)..........
  كه له رم مادده ي فيتامين (A,B,C)يان تيێدايه ، له به ر ئه وه خواردني كه له رم بينايي چاو به هيێز ده كات و ئاوساوي قورگك و ريخۆله
  ئه نيشيێنيته وه . بۆ نه خۆ شي سيل(سنگ)ده رمانه ، به ردي گورچيله و ميزه لدان ئه توێنيته وه ، مرۆف قه له و ده كات و بۆ ئه عصاب (موقوي)يه به رگري ئه كا له نه خۆشي گولي ، گه لاي كه له رم له گه ل سپينه ي هيێلكه بۆ سووتاويي باشه ، بۆ نه خۆشي روماتيزمي باشه .
  سووده كاني كه له رم :

  * بۆ رێگه گرتن و چاره سه ري موو هه لوه رين .
  * بۆ نه هيێشتني ئازاري ئهﮊنۆكان و كه له كه و سه ريش به سووده .
  * خواردني كه له رم پيێش
  نان خواردن ،له به ر ئه وه ي برێكي زۆر كاليسيوم و گوگردي تيايه ، بۆ زياد بووني خوێن و باشترين چاره
  سه ري كه مخۆريشه .
  * بۆ چاره سه ري نه خوشيه كاني جگه ريش باشه .
  * بۆ چاره سه ركردني نه خۆشي نه فريت و بۆ فرێداني ﮊه هري ناو له ش و هيێور كردنه وه ي ئيش ئازاراه .
  * به به رده وامي خواردني كه له رم ده بيێته هۆي فرێداني به ردي بورييه كاني
  ميز .
  * كه له رم سوودي زۆره مندالاني تازه سه رپيێ كه وتوو ، چونكه يارمه تيده ريكي باشه بۆ زوو پيێ گرتني .
  * كه له رم باشترين ده رماني سروشتيه بۆ چاره سه ركردني سكچوون .

   الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء يناير 23, 2019 12:18 pm