кцгdIsтдп


  گرنگى ته مه نى گه نجايه تى

  شاطر
  avatar
  عمر خالید عسمان
  Admin

  Hejmara Nûçeyan : 329
  Join date : 24/10/2009
  Age : 26
  Welat : iraq

  گرنگى ته مه نى گه نجايه تى

  مُساهمة  عمر خالید عسمان في الثلاثاء يوليو 27, 2010 12:31 pm

  طرنطى قؤناغى طةنجايةتى
  طةنج : طةنجايةتى قؤناغيَكة لة قؤناغةكانى مرؤظ ثيَيدا تيَثةرِدةبيَ لة ثانزةسالَيدا دةستثيَدةكات لة ضل سالَي كؤتايي ثيَديَت . ضونكة طةشةي تةمةنى مرؤظ لة ضل سالَي تةواو دةبيَت , بؤية ووشةى (الشباب) لة زمانةوانيدا بةماناى (نما) و طةشةو(قوة) هيَز ليَك دراوةتةوة خوداى طةورةش لةم بارةيةوة دةفةرمويَت ((حتى ايذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة)) واتة : هةتا كاتيَك مرؤظ دةطاتة حالَةتى توند و تؤلَي و تونىوتمةنى ضل سالَي , هةروةها ابن كثير دةفةرمويَت (( تنا هى عقلة و كمل فهمة )) تةواوى عةقلَ و تيَدةيشتن .
  طرنطى قؤناغى طةنجايةتى :
  ئةم قؤناغة لةتةمةن بة طرنطترين قؤناغ دادةنريَت لةبةر ئةم هؤيانة


  يةكةم / تةمةنى هيَز و بةرهةم هيَنانة: مرؤظ لة قؤناغةكانى ذيانيدا بة زؤر قؤناغدا تيَدةثةرِيَ , قؤناغةكانيش جياوازن سةرةتا ديَتة دونياوة طضكة و بيَ هيَزة و نةزانة و دواتر طةورة دةبيَت طةشة دةكات هيَز و زانستى زياد دةبيَت ((والله اخرجكم من بطون امهتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمح والافئدة لعلكم تشكرون )) النحل :78 واتة : خوداى طةورة بةندةكانى لة ناو زطى دايكيان دةرديَنيَ و هيض نازانن طويَيان ثيَدةدات بؤ بيستن و ضاويان ثيَ دةدات بؤ بينين عةقلَيان ثيَدةدات بؤ جياكردنةوةى باش و خراث لة يةكترى , بةلاَم قؤناغى طةنجايةتى دريَذة ناخايةنىَ بةلَكو بةرةو بيَهيَزى دةضيَتةوة ((الله الذي خلقكم من ضحفِ ثم جعل من بعد ضعفٍ قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاََ وشيبةََ يخلق مايشاء وهو العليم القدير )) الروم :54 واتة :خوا ئةو زاتةى ئيَوة بة لاوازى دروست كردووة (سةرةتا نوتفةيةكى لاواز , دوايي وةك ديل لةسكى دايكيدا , ثاشان هةر مندالَى لاوازيت تا دةطةيتة تةمةنى لاوى ) , ئةوسا خواى طةورة هيَز و دةسةلاَتيَكت ثيَ دةبةخشيَت , دواى هيَز و تواناى دووبارة دووبارة نؤرةى لاوازى و ثير ديَت , بيَطومان ئةو خواية هةرضى بويَت دروستى دكات (ئةم هيَز و بيَ هيَزية بةشيَكة لة ويستى ئةم زاتة ) , ئةو ثةروةردطارة زاناو تواناية .

  ئةم قؤناغة قؤناغى هيَز و بةرهةم هيَنانة قؤناغى ثيَشكةوتنى رِؤشنبيرى و زانستيية لة هةموو كات و ساتيَكدا زياتر لةسةر طةنجانة .

  دووةم/ ضاكترين قؤناغى تةمةنة : ئةم قؤناغة لةبةر ئةوةى قؤناغى هيَز و طةشةية , زياتر تام ضيَذى ثيَوة بةندة خؤشيةكان لةم تةمةنةدا زياتر تام دةكريَت و زياتر هةولَى بؤ دةدريَت ! بؤية خوداى طةورةش كاتيَك ثاداشتى بةهةشتيةكان دةداتةوة لةبةهةشت ئيماندارةكان ديَنيَتة سةر تةمةنى طةنجايةتى كة 33 سالَة و هيض كةس لة قؤناغى ثيرى و مندالَى ناميَنيَ .

  سيَهةم/تةمةنى مرؤظ زؤربةى لةنيَوان 60-70 سالَيداية و كؤتايي ثيَديَت : وةك ثيَغةمبةر (صلى الله عليه وسلم) دةفةرمويَت ((اعمار امتى بين الستين و السبعين واقلهم من يجوذ ذلك))اخرجه الترمذى فى سننه.

  كةواتة تةمةنى مندالَى دةست ثيَ دةكات لة لةدايكبوونةوة تا دةطاتة تةمةنى 14 سالَى _ تةمةنى طةنجايةتى لة 15 سالَى تا دةطاتة تةمةنى 40 سالَى و_ تةمةنى (كهولة) لة 41 سالَى تا دةطاتة 50 سالَى و_ ثير و ثةككةوتة لة 50 سالَى تا دةطاتة مردن , تةمةنى طةنجى دريَذترين و زؤرترين بةشى تةمةنى بةركةوتووة كة دةطاتة 25 سالَ .

  قؤناغةكانى تةمةن : مندالَى _ لةدايكبوون تا دةطاتة 14 سالَى %22 و , طةنجايةتى - لة تةمةنى 15 سالَى تادةطاتة 40 سالَى %40 و , ثير(كهولة) – لة 41 سالَى تا 50 سالَى %10 و , بةسالاَضوو (شيخونة)- لة 51 سالَى تا مردن %23 .

  ضوارةم /طةنجان كؤلَةكةى هةموو طةليَكن : طةنجان لة طشت جيهان كؤلَةكةى ثيَشكةوتن و شارستانيةتن سةرذاوةى بةخشين و خؤبةخت كردن و هاوكارين , زؤربةى ولاَتة ثيَشكةوتوةكان كة ميَذوويان تؤماركردووة رِيَذةى طةنجيان زؤرة و لة هةموو بوارةكانى ذياندا دةستيان بالاَية .


  نوسينى :ئيدريس كةريم كاريتانى
  ثرؤذةى ضرا






  ززززززززززززززززززز

  وووووووووووووووووووو

  ىىىىىىىىىىىىىىى








   الوقت/التاريخ الآن هو الأحد ديسمبر 16, 2018 12:23 am