кцгdIsтдп


  هه رزه كار

  شاطر
  عمر خالید عسمان
  عمر خالید عسمان
  Admin

  Hejmara Nûçeyan : 329
  Join date : 24/10/2009
  Age : 27
  Welat : iraq

  هه رزه كار

  مُساهمة  عمر خالید عسمان في الأربعاء يوليو 28, 2010 12:35 pm

  هةرزةكار (المراهقة) ماناى ضيية ؟


  ووشةى المراهقة دةطرِيَتةوة بؤ فعلى (راهق) واتة نزيك بوونةوة لة شتيَك , راهق الغلام واتة نزيكبوونةوة لة احتلام بوون .

  (المراهقة) لةلاى زانايانى دةروونناس بةمانى نزيكبوونةوة لة ثيَطةيشتنى لةش و جنس و عةقلَ ..هتد)ديت.

  قؤناغةكانى هةرزةكارى :

  تةمةنى قؤناغةكانى هةرزةكارى لة شويَنيَك بؤ شويَنيَكى تر دةطؤرِيَت , لة كؤمةلَطايةكةوة بؤ كؤمةلَطايةكى تر جياوازة . بؤية زانايان دابةشيان كردووة بؤ سةر سيَ بةش :


  قؤناغى هةرزةكارى سةرةتايي

  11 سالَى تا 14 سالَيية

  قؤناغى هةرزةكارى ناوةندى

  14 سالَي تا 18 سالَيية

  قؤناغى هةرزةكارى دوواكةوتوو (متأخر)

  لة 18 سالَى تا 21 سالَية
  نيشانة سةرةتاييةكانى قؤناغى هةرزةكارى :

  بةشيَوةيةكى طشتى قؤناغى هةرزةكارى سيَ نيشانةى سةرةكى هةية ___

  يةكةم /طةشةكردنى لاشةى:لةم قؤناغةدا لاشةى طةشةدةكات و دريَذ دةبيَت و هيَزى زياد دةكات , ماسوولكةكانى بةهيَز دةبن .

  دووةم/لةرِووى جنسييةوة ثيَدةطات :لةم قؤناغةدا نيشانةكانى جنسى لة نيَر و ميَ دةردةكةويَ وةك مووى رِيش و بن هةنطلَ شويَنةكانى لة كورِان و هاتنى مةمك هةنديَك زبكة و شتى تر لة كضان .

  سيَيةم/طؤرِانى دةروونى : لةطةلَ زيادبوونى هؤرِمؤنةكانى .

  طرفتةكانى هةرزةكار :


  زانايانى دةروونناسى ثيَيان واية طرفتى هةرزةكارى لة ولاَتيَكةوة بؤ ولاَتيَكى دى و , لة كؤمةلَطايةك بؤ كؤمةلَطايةكى تر و , لة شار بؤ لاديَ لة كؤمةلَطاى ملتزم لةطةلَ كؤمةلَطاى بةرهةلَدا جياوازة , بؤ ية هةرزةكاران جياوازن جؤريَكيان :

  يةكةم/هةرزةكارى بيَ طرفت و كيَشة .

  دووةم/هةرزةكارى طؤشةطير و داماو .

  سيَيةم/هةرزةكارى ستةم كار و توند و تيذ .  طرفتى هةرزةكارانى بةشى سيَيةم :

  هةرزةكارى ستةم كار و توند و تيذ , ئةو طرفتانةى هةية .

  1- ململانيَى ناوخؤيي(الداخلي) : لةم قؤناغةدا طرفتى يةكةمى بة ململانيَ دةست ثيَ دةكات , سةرةتا دةيةويَت لة ناو خيَزانةكةيدا سةربةخؤ بيَ و داواكارى تموحاتى زؤرة , ململانيَي رِؤشنبيرى لةطةلَ كؤمةلَطا و دةورووبةردا دةكات .

  2_ تيَك نةطةيشتن لة طةلَ باوكى و دايكى :هةرزةكاران لةطةلَ باوك و دايكى تيَط ناطةن , ثيَي واية ستةمى ليَدةكةن و ئةويش لة وان شارةزاترة .

  3- لةكاتى طرفت و شةرم دةطرىَ : هةرزةكاران كاتيَ تووشى طرفتيَك دةبن شةرم دةكات لةطةلَ دايك و باوكى ئةم طرفتة ضارةسةر بكات , بؤي ثةنا دةباتة بةر دؤستةكانى يان طرفتةكةى زياتر دةبيَت يا بؤى ضارةسةر نا بيَت .

  4- هةلَسووكةوتى نارِيَك : هةرزةكاران لةم قؤناغةدا هةلَسووكةوتى ن رِيَك ئةنجام دةدةن , بؤ بةدةست هيَنانى ئاواتةمانيان , هاوار دةكات , جنيَو دةدات و جاري واش هةية دزيش دةكات , ة مندالَ ئةدات , ملةى لة طةلَ طةورةكان دةكات مالَ لةبةين دةبات , رِةضاوى هةستى ئةوانى تر ناكات .

  5-دةمارطيرى و توندرِةوى :هةرزةكار هةر داوايةكى هةبيَ دةيةويَ بة توندرِةوى بةدةستى بهيَنيَ , ليَكؤلةران دةلَيَن لةم تةمةنة هؤرِمؤنى زياد دةبيَ و لةطةلَ عاتفية تفاعول دةكات و توند و تيذى ليَ ثةيدا دةبيَت .

  6- هةلَةى جنسى دةكات : هةرزةكاران كاتى ثةيدابوونى غةريسةى جنسى تووشى هةلَةى جنسى دةبيَت , زؤر جار لةطةلَ نزيكترين كةسى خؤى ! بة هؤى بيَ بةرنامةيي خيَزان هةرزةكاريش ماناى حةرام و شةرع و ئاداب كةمتر شارةزاية (المراهقة بلاارهاق) .


  نوسينى : ئيدريس كةريم كاريتانى

   الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء يناير 23, 2019 11:12 am