кцгdIsтдп


  ته ماشاكردنى نامه حه رِه م

  شاطر
  avatar
  عمر خالید عسمان
  Admin

  Hejmara Nûçeyan : 329
  Join date : 24/10/2009
  Age : 26
  Welat : iraq

  ته ماشاكردنى نامه حه رِه م

  مُساهمة  عمر خالید عسمان في السبت يوليو 31, 2010 1:48 pm

  تةماشاكردنى نا مةحةرِةم


  زةرةد و زيانةكانى نا مةحةرِةم :

  ديارة جيَ بةجيَك ردنى فةرمانيَكى خواى طةورة ضةند سوودى هةية بيَطومان شكاندنى هةر فةرمانيَكى خواى طةورة دةبيَتة هؤكارى ضةندان زةرةد و زيان بؤ ئةو كةسةى كة تاوانةكةى ئنجامداوة تةماشاكردنى حةرام سةرثيَضى فةرمانيَكى خواية ئةم زةرةدو زيانةى ليَ دةكةويَتةوة .
  1- دلَ تيَك دةدات و فةسادى دةكات , ضوونكة تةماشاكرلادنى ذةهريَكة لة ذةهرةكانى شةيتان .
  2- لة بير ذوونةوةى زانست و زانيارى .
  3- دابةزينى بةلاِو موسيبةت بةتايبةتى بؤ ضاوان .
  4- بةتالَ بوونةوةى هةنديَ لة خواثةرستى تةماشاكردن وامرؤظ سةرقالَ دةكات بة بيركردنةوة تا ئاطادارى هةنديَ خواثةرستى ناميَنيَت .
  5- بيَ ئاطايي لة خواى طةورة و رِؤذى دوايي , دلَ ئةطةر بةشتى حةرام مةشغولبوو لة يادى خوا و رِؤذى دوايي ناميَنيَت .
  6- ئةطةر بةتةماشاكردنى ضاوتان لةسةر دانا نابيَ داواى خويَن بكةى .


  ثيَغةمبةر((صلى اللة علية وسلم)) دةفةرمويَت : ((لو اطلع احد في بيتك ولم تأذن لقذ فته بحصاة ففقدته عينه ماكان عليك جناع )) متفق علية . واتة : ئةطةر يةكيَك تةماشاى مالَى كردى بةبيَ ئيزن ئةطةر بة بةرد ليَي بدةى و ضاوى كويَر بكةى طوناهى لةسةر نيية .  هؤكارةكانى تةماشاكردنى ئافرةتى نا مةحةرِةم :

  هؤكارى ئةو كةسانةى كة بةبيَ سنور تةماشاى ئافرةتى نا مةحةرِةم دةكةن :

  هؤكارى زؤر طرنطترينيان ئةمانةن :
  1- بةدووكةوتنى هةوا و هةوسى خؤى و طويَ رِايةلَى شةيتان .
  2- بيَ ئاطايي لة زةرةرةكانى تةماشاكردن كة سةر دةكيَشيَ بؤ زينا , جاريش واية بؤ هةلَطةرِانةوة لة ئيسلام وةك ئةو عاشقةى عةشقى كضيَكى نةصرانى بوو تا سةرئةنجام هةلَطةرِايةوة لة ئيسلام .
  3- تةماشاكردنى فيلم و حلقات و بةرنامة و ويَنةى ئافرةتى رِووت و رِازاوة لة رِيَى تةلةفيزؤن و ئينتةرنيَت و رِؤذنامة و طؤظارةكان .
  4- وازهيَنان لة ذن هيَنان .
  5- زؤر تيَكةلَبوون و سةردانى ئةو شويَنانةى كة ئافرةت و ثياو تيَكةلَن .
  6- دلَ خؤشبوون بةم تاوانة كة ئةنجامى دةدات بيَ ئاطاى دةكاتةوة لة خواى طةورة .
  7- خؤجوانكردن و رِووتكردنةوةى ئافرةتان لة شويَنة طشتيةكان .
  8- وتوويَذكردن لةطةلَ ئافرةتان لةرِيَطةى مؤبايل و كرِين و فرؤشتنى و شتى تر .
  9- بيَ ئاطايي لة حةزابى بى ئيَشى خواى طةورة كة بؤ بةندة طوناهبارةكةى ئامادةكردووة .
  10- خؤ فريودان بة وةى كة ئةمة طوناه نيية و يان طوناهة قةيناكا لةطةلَ ئاوى دةستنويَذ دةرِوات .


  ضؤن خؤت لة تةماشاكردنى ئافرةتى نا مةحةرِةم دةثاريَزى :
  1- خؤثاريَزى لةخوا و ترسان لة سزاكةى .
  2- خؤ رِزطاركردن لة هةموو ئةو هؤكارانةى كة دةبنة هؤى تةماشاكردن .
  3- شارةزابوون لة زةرةد و زيانةكانى تةماشاكردنى ئافرةتى نا مةحةرِةم .
  4- زانينى ئةوةى كة تةماشاكردنى زيناى ضاوانة .
  5- لادانى وةسوةسة و خةتةرة لة ناو دلَ .
  6- زؤر شوكركردنى نيحمةتةكانى خواى طةورة بة.
  7- بة رِؤذووبوون كة هؤكارى بة هيَزة بؤ ضاو طرتن .
  8- خؤ تيَر كردن بة جيماحاتى حةلاَلَ و ذن هيَنان .
  9- دوعا و ثارِانةوة لة خواى طةورة لةم فتنةية بتثاريَزىَ ئةم دوعايةي ثيَغةمبةر ((صلى اللة علية وسلم)) (( الهم اني اعوزبك من شر سمعى ومن شر بصرى ومن شرلساني ومن شرقلبى...)) رواة ابوداود .
  10-ترسان لةرِؤذي دوايي و سةرةمةرط .
  11- وازهيَنان لة برادةرى خراث و طةرِان لةطةلَ برادةرى ضاك ((المرء على دين خليله)) واتة : مرؤظ لةسةر دينى برادةرةكةيةتى .  نوسينى :ئيدريس كةريم كاريتانى
  ثرؤذةى ضرا 4   الوقت/التاريخ الآن هو الأحد ديسمبر 16, 2018 12:07 am